Verslag van den toestand van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Dordrecht, over 1860

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1861;5:492-4