Verslag van de werkzaamheden der afdeelingen

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1862;6:346-50