Verslag van de medisch-statistische onderzoekingen over de gevolgen der schouderontwrichting en haar nabehandeling

Korteweg, J.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1915;59:769-72