Verschillen in perinatale sterfte tussen provincies: afhankelijk van veel factoren

Commentaar
22-02-2011
Gouke J. Bonsel en Eric A.P. Steegers

Auteursinformatie

Erasmus Medische Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Rotterdam.

Prof.dr. G.J. Bonsel, arts-epidemioloog; prof.dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog.

Contactpersoon: prof.dr E.A.P. Steegers (e.a.p.steegers@erasmusmc.nl).

Verantwoording

Dr. Erwin Birnie analyseerde de gegevens uit de signalementsstudie voor dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiƫle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 januari 2011