Verpleging der middenklasse in de Engelsche ziekenhuizen

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:291-2