Verpleegkundigen & managementparticipatie.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:899

Verpleegkundigen & managementparticipatie. - Dit symposium, georganiseerd ter gelegenheid van de dag van de verpleging, zal plaatsvinden op 12 mei a.s. in de Jaarbeurs Congreszaal te Utrecht. Het is bestemd voor verpleegkundig managers, managers van divisies of clusters, hoofden verplegingsdienst, hoofdverpleegkundigen, coördinerend hoofden, sectorhoofden, staf- en beleidsfunctionarissen patiëntenzorg, alsmede voor…

Ook interessant

Reacties