Verontrustende toename van antibioticaresistentie bij Helicobacter pylori

Een doorzichtig lichaam waarin de ingewanden zichtbaar zijn. Op de achtergrond liggen verschillende pillen.
Roeland A. Veenendaal
Sjoukje H.S. Woudt
Annelot F. Schoffelen
Mark G. J. de Boer
Gertrude van den Brink
Ilse Molendijk
Ed J. Kuijper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6434
Abstract

Helicobacter pylori is een bacterie die uitsluitend voorkomt op humaan maagepitheel en bij circa 50% van de wereldbevolking aanwezig is. In de afgelopen jaren waren er sterke internationale signalen dat de antimicrobiële resistentie bij H. pylori zorgwekkend toenam. Dit was aanleiding om de ontwikkeling van de H. pylori-resistentie in Nederland in kaart te brengen met behulp van gegevens uit de nationale surveillance van antibioticaresistentie.

Methode

Voor deze studie gebruikten wij gegevens uit het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibioticaresistentie (ISIS-AR). Behalve resultaten van gevoeligheidsbepalingen bevat dit systeem beperkte patiëntgegevens, zoals leeftijd, geslacht en 4-cijferige postcode. Voor de huidige studie zijn gegevens geselecteerd van eerste isolaten van H. pylori per patiënt, met een monsterafnamedatum in de periode 1 januari 2010-31 december 2019, inclusief de gevoeligheidsbepalingen voor amoxicilline, levofloxacine, claritromycine, tetracycline en metronidazol. Gegevens over levofloxacine waren slechts vanaf 2016 beschikbaar. Voor deze analyse zijn gegevens geselecteerd van 19 laboratoria die…

Auteursinformatie

LUMC, Leiden, afd. Maag-Darm-Leverziekten: dr. R.A. Veenendaal, maag-darm-leverarts; dr. I. Molendijk, maag-darm-leverarts in opleiding; afd. Infectieziekten: dr. M.G.J. de Boer, internist-infectioloog en klinisch epidemioloog; afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde: drs. G. van den Brink, huisarts in opleiding; afd. Medische Microbiologie: prof.dr. E.J. Kuijper‡, medisch microbioloog. RIVM, afd. Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI), Bilthoven: drs. S.H.S. Woudt, epidemioloog; dr. A.F. Schoffelen, internist-infectioloog.

‡ Namens de ISIS-AR-studiegroep.

Contact R.A. Veenendaal (r.a.veenendaal@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De eerste twee auteurs leverden een gelijke bijdrage aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Roeland A. Veenendaal ICMJE-formulier
Sjoukje H.S. Woudt ICMJE-formulier
Annelot F. Schoffelen ICMJE-formulier
Mark G. J. de Boer ICMJE-formulier
Gertrude van den Brink ICMJE-formulier
Ilse Molendijk ICMJE-formulier
Ed J. Kuijper ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties