Verklaringen voor de relatie tussen depressie en verhoogde sterfte

Klinische praktijk
R.A. Schoevers
M.A. Bremmer
A.T.F. Beekman
W.J. Hoogendijk
D.J.H. Deeg
W. van Tilburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1133-7
Abstract

Samenvatting

- Depressie heeft een hoge prevalentie in de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg.

- Depressie heeft een ongunstige invloed op de prognose van somatische aandoeningen en hangt samen met een verhoogde kans op overlijden.

- Diverse mechanismen kunnen dit verband verklaren. Op het gebied van het (ziekte)gedrag hangt depressie samen met ongezonde leefgewoonten, een slechtere therapietrouw en een hoger aantal ongelukken en suïcides. Met depressie samenhangende pathogenetische mechanismen, zoals neuro-immuundisregulatie, hyperactiviteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras en sympathicoadrenerge disregulatie, kunnen verantwoordelijk zijn voor het ongunstige beloop van lichamelijke ziekten en de verhoogde sterftekans.

- Hoewel gunstige effecten van behandeling van depressie bij (somatische) patiënten zijn beschreven, is nog onduidelijk of de overleving hierdoor wordt beïnvloed.

- Verder onderzoek is noodzakelijk naar het vóórkomen en de onderlinge beïnvloeding van depressie en lichamelijke ziekten, naar pathogenetische verbanden die aan beide typen aandoeningen ten grondslag liggen, en naar de effecten van behandeling van depressie op biologische parameters en op overleving.

Auteursinformatie

Mentrum GGZ, 2e Constantijn Huygensstraat 37, 1054 AG Amsterdam.

GGZ Buitenamstel, Amsterdam.

Mw.M.A.Bremmer, assistent-geneeskundige (tevens: VU Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Amsterdam).

VU Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Psychiatrie: hr.prof.dr.A.T.F.Beekman, hr.prof.dr.W.J.Hoogendijk, hr.prof.dr.W.van Tilburg, psychiaters (allen tevens: GGZ Buitenamstel, Amsterdam).

Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek: mw.prof.dr. D.J.H.Deeg, epidemioloog (tevens: afd. Psychiatrie).

Contact Hr.R.A.Schoevers, psychiater (robert.schoevers@mentrum.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties