Verkeerd bed kan beter

Verkeerd bed kan beter
Jan Taco te Gussinklo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:C293

artikel

Door het beddentekort in ziekenhuizen komt het regelmatig voor dat patiënten op een verkeerde afdeling liggen of te snel naar huis gestuurd worden. Dat blijkt uit een enquête die de Consumentenbond hield onder verpleegkundigen van diverse ziekenhuizen. Een artikel in de Gezondgids van september 2009 van de Consumentenbond met de titel ‘Spookliggers’ gaat nader op dit verschijnsel in.

Marcel van Beusekom, woordvoerder van de Consumentenbond, stelt dat het onderzoek naar het ‘verkeerde bed’ geen wetenschappelijke pretenties heeft. Het gaat om recent onderzoek in samenwerking met de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Daaruit bleek dat van de 670 klinisch werkende verpleegkundigen die de vragenlijst invulden, 60% wel eens meemaakt dat een patiënt eigenlijk niet op de betreffende afdeling zou dienen te liggen. Het gaat om een percentage van zelfrapportage.

Het beschreven verschijnsel leidt kennelijk tot ongewenste situaties en soms tot zorg die onder de maat is. Verpleegkundigen signaleren het niet alleen aan het eind van een verblijf in het ziekenhuis, voorafgaand aan ontslag of overplaatsing naar een verpleeghuis. Dat thema kreeg een decennium geleden veel aandacht en uit die tijd dateert ook het begrip ‘verkeerd bed’. Nee, het speelt soms al bij de opname. Patiënten komen dan op ‘verkeerde’ afdelingen terecht en krijgen daar minder aandacht of zorg. Verpleegkundigen melden opvallend vaak dat het ook postoperatief gebeurt.

Een gerichter onderzoek naar dit fenomeen lijkt de Consumentenbond zinvol, want niet altijd geven deze kwesties aanleiding tot een incidentmelding. Mogelijk wordt het door verpleegkundigen als een gegeven ervaren en als een kwestie van overmacht, waar ze zich bij neerleggen.

De Consumentenbond eigent zich een signalerende taak toe en krijgt daarbij de steun van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, waarmee onderzoeksresultaten besproken worden. Tenslotte komt de Consumentenbond met verbeterpunten. Het artikel eindigt met gerichte adviezen voor (toekomstige) patiënten. (Bijdrage: Jan Taco te Gussinklo.)

Ook interessant

Reacties