Verjaarsfeestjes: covid-19-haarden

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4925

Niet alleen massale bijeenkomsten droegen bij aan de verspreiding van covid-19. Ook op kleinere sociale bijeenkomsten als verjaardagen ging het nog wel eens mis, vooral wanneer de prevalentie in de regio hoog was. Volgens recent Amerikaans onderzoek waren kinderverjaardagen hierbij de grote boosdoener.

artikel

Als verjaardagen geen of weinig invloed hebben op de infecties, meenden de onderzoekers, zou het aantal nieuwe infecties het hele jaar door ongeveer gelijk moeten zijn. Daarom vergeleken ze het aantal verjaardagsgerelateerde covid-19-diagnoses binnen huishoudens met de diagnoses in de periode vóór een verjaardag (JAMA Intern Med. 2021; online 21 juni).

De onderzoekers beschouwden een diagnose als verjaardagsgerelateerd wanneer deze was gesteld in de 2 weken na de verjaardag van iemand uit het huishouden. Deze diagnoses vergeleken ze met de diagnoses die 4-8 weken vóór de verjaardagen waren vastgelegd. Doordat enkel covid-19-diagnoses werden bekeken die bij ziektekostenverzekeraars waren geregistreerd, ging hier alleen om matige tot ernstige covid-19.

De onderzoekers analyseerden de gegeven van ruim 6,5 miljoen mensen (meer dan 2,9 miljoen huishoudens) die via hun werkgever verzekerd waren uit de periode januari-8 november 2020. Via de verzekeringsgegevens konden zij informatie verkrijgen over zowel de covid-19-diagnoses als over de verjaardagen van een huishouden. De onderzoekers corrigeerden de resultaten voor de grootte van het huishouden en verdeelden de resultaten onder in decielen op basis van de wekelijkse covid-19-prevalentiecijfers in die regio.

Verjaardagen binnen een huishouden bleken samen te hangen met een hoger covid-19-risico. Dit risico nam toe naarmate de covid-19-prevalentie in een regio hoger was. In het vijfde prevalentiedeciel hadden huishoudens in de 2 weken na een verjaardag 0,9 (95%-BI: 0,6-1,3) meer diagnoses per 10.000 verzekerden vergeleken met huishoudens zonder jarige. In het hoogste deciel waren het 8,6 (95%-BI: 6,6-10,7) meer diagnoses per 10.000 vergeleken met huishoudens zonder verjaardag. Dat kwam neer op een relatieve toename van 31% boven de landelijke prevalentie.

De associatie was niet anders na ‘kroonjaarverjaardagen’ of als het flink regende op de zaterdag van de verjaardagsweek (en een eventueel feestje daardoor waarschijnlijker binnenshuis gevierd was). Wél toonden de verjaardagen van kinderen een duidelijker verband met covid-19-diagnoses: vergeleken met huishoudens zonder jarige waren er in het hoogste deciel in de 2 weken na een kinderverjaardag namelijk 15,8 (95%-BI: 11,7-19,9) meer diagnoses per 10.000, vergeleken met 5,8 (95%-BI: 3,7-7,9) per 10.000 meer bij volwassenen.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties