Covid-19 verhoogt postoperatief risico

Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C5036

artikel

Mensen die 0-4 weken na een SARS-CoV-2-infectie een electieve operatie ondergaan, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een longontsteking, respiratoir falen, longembolie en sepsis. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in Annals of Surgery (2021; online 18 november).

De onderzoekers gebruikten de landelijke Covid-19 Research Database, waarin alle covid-19-patiënten van deelnemende ziekenhuizen zijn opgenomen én declaratiegegevens voor medische zorg beschikbaar zijn sinds mei 2019. Ze verdeelden de deelnemers in 4 groepen, afhankelijk van het tijdstip van hun electieve operatie ten opzichte van hun met een pcr-test bevestigde covid-19-diagnose: operatie > 30 dagen vóór diagnose (1 mei 2019-1 januari 2020, n = 2621), operatie 0-4 weken na diagnose (n = 780), operatie 4-8 weken na diagnose (n = 445) en operatie > 8 weken na diagnose (n = 1633). De belangrijkste uitkomsten waren postoperatieve pneumonie en respiratoir falen. Daarnaast bekeken de onderzoekers het risico op diepe veneuze trombose, longembolie, aritmie en sepsis.

De mediane leeftijd was 55 of 56 jaar, afhankelijk van de groep, en 33-38% was man. Na correctie voor onder andere type operatie, leeftijd, geslacht, etniciteit, postcode en comorbiditeiten hadden mensen die binnen 0-4 weken na hun covid-19-diagnose een operatie ondergingen een verhoogd risico op pneumonie (aangepaste oddsratio (aOR): 6,46; 95%-BI: 4,06-10,27), respiratoir falen (aOR: 3,37; 95%-BI: 2,20-5,17), longembolie (aOR: 2,73; 95%-BI: 1,35-5,53) en sepsis (aOR: 3,67; 95%-BI: 2,18-6,16) vergeleken met patiënten die vóór hun covid-19-diagnose geopereerd werden. Ook patiënten die 4-8 weken na hun covid-19-diagnose geopereerd werden, hadden een verhoogd risico op pneumonie (aOR: 2,44; 95%-BI: 1,20-4,96).

Volgens de onderzoekers zijn deze resultaten generaliseerbaar naar mensen met lichte tot matige covid-19. Verder geven ze aan dat het belangrijk is het risico van uitgestelde operaties af te wegen tegen het complicatierisico van operaties vlak na covid-19.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties