Verhoogde sterfte onder Nederlandse ontwikkelingswerkers in de periode 1984-1994

Onderzoek
E.J. Schouten
W.M.V. Dolmans
M.W. Borgdorff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1019-21
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van de sterfte onder Nederlandse ontwikkelingswerkers in de periode 1984-1994 met die onder de Nederlandse bevolking.

Opzet

Retrospectief en vergelijkend onderzoek.

Plaats

HealthNet International en Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam.

Methoden

Personeelsgegevens van drie Nederlandse ontwikkelingsorganisaties betreffende uitzendduur en eventuele sterfte werden verzameld. De sterfte werd vergeleken met die van de Nederlandse bevolking, gestandaardiseerd voor leeftijd en geslacht.

Resultaten

In de periode 1984-1994 brachten ruim 6500 Nederlandse ontwikkelingswerkers en hun partners in totaal 15.144 persoonjaren in het buitenland door. Er waren 32 sterfgevallen geobserveerd, terwijl er 16,8 verwacht werden op basis van Nederlandse sterftecijfers. De gestandaardiseerde mortaliteitsratio (SMR) was 1,9 (95-betrouwbaarheidsinterval: 1,3-2,7). De SMR bij vrouwen (3,3) was hoger dan die bij mannen (1,4), vooral vanwege een verschil in de SMR's voor verkeersongevallen: deze was respectievelijk 35,0 en 4,5. Verkeersongevallen veroorzaakten 11 (34) van de 32 sterfgevallen. De SMR's waren hoger na correctie voor ‘healthy cohort’-effect, hoger opleidingsniveau en sterfte na afloop van het contract, bijvoorbeeld ten gevolge van HIV-infectie.

Conclusie

Nederlandse ontwikkelingswerkers hadden een verhoogde sterfte vergeleken met de Nederlandse bevolking, vooral vanwege verkeersongevallen.

Auteursinformatie

HealthNet International, Amsterdam.

E.J.Schouten.

Katholieke Universiteit, Nijmegen Institute for International Health, Nijmegen.

Dr.W.M.V.Dolmans, internist.

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam.

Dr.M.W.Borgdorff, arts-epidemioloog.

Contact dr.M.W.Borgdorff, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

Ook interessant

Reacties