Vergiftiging door nitras aconitini
Open

Onderzoek
14-01-1880
Haakma Tresling, T.
Gepubliceerd op 14-01-1880.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1880;24:229-41