Vergiftiging door nitras aconitini

Onderzoek
Haakma Tresling, T.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1880;24:229-41