Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1624
Download PDF

In het artikel van C.Halma ‘Het serumcreatininegehalte als maat voor de nierfunctie’ (1990; 1492-5) moet op bl. 1494, rechter kolom, in regel 36 van boven het woord insulineklaring gelezen worden als inulineklaring.

Het serumcreatininegehalte als maat voor de nierfunctie

Gerelateerde artikelen

Reacties