Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1400

In de reactie van Jacobs en Bijlsma op een ingezonden brief naar aanleiding van 2 artikelen over ‘De diagnostische accuratesse van de anticitrullinebepaling voor het vaststellen van reumatoïde artritis door de huisarts’ (2008:1245-6) staat: ‘Van Schaardenburg et al. gaan uit van een lagere drempel dan de drempel die wij in ons onderzoek hanteerden’. De redactionele toevoeging ‘in ons onderzoek’ is onjuist; het gaat om een drempel die de auteurs in de dagelijkse praktijk bij de behandeling van patiënten hanteerden.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties