Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:724
Download PDF

In het artikel van Roos-Hesselink et al. getiteld ‘Zwangerschap en mechanische kunstklep: dilemma’s bij de keuze van antitrombotische profylaxe’ (2007:389-94) dient op bl. 391, 1e kolom, in de 19e regel van onder de zin ‘Daarom dient bij zwangeren . . . therapeutische.’ te vervallen en in de volgende zin aan het eind de zinsnede ‘binnen 24 uur’. Bovendien zijn in figuur 2 op bl. 393 enkele fouten geslopen; de juiste figuur gaat hierbij.

Zwangerschap en mechanische kunstklep: dilemma's bij de keuze van antitrombotische profylaxe

Gerelateerde artikelen

Reacties