Verbeteringen

Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:784
Download PDF

In het artikel van Van Steijn en Gans ‘Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een oude man met hyponatriëmie’ (2002:404-10) kloppen de verklarende tekeningen bij de figuur op bl. 409 ten dele niet. Wat in de rechter CT-opname ‘linker bijnier’ heet, is de bovenpool van de linker nier welke geschrampt wordt. De pathologische vergrote linker bijnier is op deze opname zichtbaar als een ovale structuur ventromediaal van de bovenpool van de linker nier en links lateraal van de aorta. Ook op de linker CT-snede is de vergrote bijnier op die plaats zichtbaar. Anders dan in het onderschrift staat, zijn op beide CT-sneden derhalve beide vergrote bijnieren zichtbaar.

In het artikel van Smit getiteld ‘De initiële behandeling van patiënten met gedifferentieerd schildkliercarcinoom; consensus en controversen’ (2002:454-7) staat in de eerste zin dat de incidentie 1/200.000/jaar bedraagt; dat moet zijn: 2/100.000/jaar (Goslings BM. Schildkliercarcinoom. In: Wiersinga WM, Krenning EP, redacteuren. Schildklierziekten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 1998. p. 208-28).

Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een oude man met hyponatriëmie

Gerelateerde artikelen

Reacties