Verbeteringen
Open

Abuis
11-11-1999

In het artikel van Mul et al. getiteld ‘Te weinig en te grote bloedplaatjes op de kinderleeftijd: de “giant platelet”-syndromen’ (1999;1918-22) moet op bl. 1920 figuur a ten opzichte van de verklarende tekening 180 graden worden gedraaid.

In het artikel van Van Dijk getiteld ‘CBO-richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het acute enkelletsel (1999:2097-101) moet in de figuur op bl. 2100 een verticale pijl worden geplaatst tussen ‘nee’ (linksboven) en ‘duidelijke zwelling’.

In genoemd artikel staat op bl. 2098 rechter kolom regel 25 ‘interwaarnemerovereenkomst’; dat moet zijn ‘interwaarnemervariatie’.

In het artikel van Kneepkens et al. getiteld ‘Gebruik van cisapride bij kinderen met gastro-eosofageale reflux’ (1999:2091-4) staat in de voetnoot ...