Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1016
Download PDF

In de titel van het artikel van Arets et al. getiteld ‘Immunologie in de medische praktijk. XVII. Kinderen met recidiverende luchtwegproblemen: niet alles is astma’ (1999:769-72) dient ‘XVII’ te worden vervangen door ‘XVIII’.

In het artikel van La Heij en Hendrikse ‘Netvliesloslatingen en netvlieschirurgie’ (1999:781-5) moet bij figuur 1 op bl. 782 worden opgemerkt dat de neuroretina bestaat uit de 3 lagen die nu zijn aangeduid met ‘membrana limitans interna’, ‘neuroretina’ en ‘fotoreceptoren’, en dat de membrana limitans interna de nauwelijks waarneembare laag is tussen de neuroretina en het glasvocht. Bovendien is verzuimd te vermelden dat deze histologische opname afkomstig isvan mw.dr.C.M.Mooij, oftalmopatholoog, Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Immunologie in de medische praktijk. XVII. Kinderen met recidiverende luchtwegproblemen: niet alles is astma

Gerelateerde artikelen

Reacties