Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1792

In het artikel van E.Ch.Wolters et al., ‘Selegiline bij de ziekte van Parkinson; symptomatisch of causaal effect?’ (1992; 1544-7) moet op bl. 1546, linker kolom, regel 35-37 als volgt gelezen worden: ...Voor de 399 patiënten die geen selegiline kregen, gold dit voor 176 patiënten ...

In het artikel ‘Sterke toename van het aantal tabakdoden in Nederland’ van Van Reek en Adriaanse (1992; 1587-9), moet ter verduidelijking van figuur 2 op bl. 1588 vermeld worden dat de stippellijn op het aantal overleden vrouwen en de ononderbroken lijn op het aantal overleden mannen betrekking heeft.

Selegiline bij de ziekte van Parkinson; symptomatisch of causaal effect?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties