Verbetering van de geneeskundige behandeling van ongevalpatiënten

Nieuws
Loghem sr., J.J. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1960;104:802-3