Verband tussen hypertensie en myocardinfarct en het kauwen van qatbladeren

Klinische praktijk
F. Nanne Croles
Bjorn P. Brassé
Marjolijn Duisenberg-van Essenberg
H.F. (Bert) Baars
C.M. (Karin) Schweitzer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B11
Abstract

Samenvatting

Een 38-jarige man van Somalische afkomst werd opgenomen met een acuut myocardinfarct en hypertensie na het kauwen van qatbladeren. Cathinon, de actiefste stof in qatbladeren, verhoogt de bloeddruk en hartfrequentie door in verhoogde mate catecholaminen te doen vrijkomen uit zenuwuiteinden. Een verhoogd risico op een acuut myocardinfarct is beschreven bij mensen die met grote regelmaat qat gebruiken. Het is niet bekend of deze aandoening ontstaat door een direct of een indirect effect, bijvoorbeeld door hypertensie ten gevolge van qatgebruik. Qatbladeren worden veel gekauwd in Jemen en Oost-Afrika. Ook in Nederland wordt qat gebruikt door mensen die uit deze gebieden afkomstig zijn. Wanneer mensen uit deze groep met hypertensie of (premature) hart- en vaatziekten bij de arts komen, moet deze specifiek naar qatgebruik vragen en dit ontraden.

Auteursinformatie

TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. F.N. Croles, arts in opleiding tot internist (thans: Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen); dr. C.M. Schweitzer, internist.

Afd. Apotheek: drs. B.P. Brassé, ziekenhuisapotheker (thans: Elkerliek Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Helmond); drs. M. Duisenberg-van Essenberg, apotheker (beiden tevens: St. Elisabeth Ziekenhuis, afd. Apotheek, Tilburg).

Afd. Cardiologie: drs. H.F. Baars, cardioloog.

Contact drs. F.N. Croles (nanne_croles@hotmail.com)

Verantwoording

E. Olyslager, analist, Klinisch Farmaceutisch Laboratorium, Tilburg, verleende medewerking.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 juni 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties