Verandering in eigenschappen van druivensuiker door insuline

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1217