Veranderende visie op erfelijke oogaandoeningen

Klinische praktijk
A.S. Plomp
A.A.B. Bergen
C.A.A. Hulsman
P.T.V.M. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:345-50
Abstract

Dames en Heren,

Erfelijke oogaandoeningen kunnen bij de geboorte aanwezig zijn of kunnen zich op latere leeftijd manifesteren. Deze oftalmogenetische aandoeningen kunnen alleen het oog betreffen of gepaard gaan met afwijkingen in andere organen; ze kunnen mendeliaans, mitochondrieel en multifactorieel (gecombineerd met niet-erfelijke factoren) overerven. Soms worden bij één aandoening verschillende wijzen van overerving gezien. Zo kan retinitis pigmentosa autosomaal dominant (AD), autosomaal recessief (AR) en geslachtsgebonden overerven. Voor iedere wijze van overerving van retinitis pigmentosa zijn meerdere genen bekend (Online Mendelian inheritance in man, McKusick-Nathans Institute for Genetic Medicine, Johns Hopkins University (Baltimore, Md.) and National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine (Bethesda, Md.), 2001; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/). Daarnaast kan retinitis pigmentosa digeen overerven, waarbij een patiënt een mutatie in 2 verschillende genen moet hebben om de aandoening te krijgen.1 Niet alleen kan één aandoening veroorzaakt worden door meerdere genen, maar soms kunnen mutaties in één gen verschillende…

Auteursinformatie

Interuniversitair Oogheelkundig Instituut KNAW, Meibergdreef 47, 1105 BA Amsterdam.

Contact Mw.A.S.Plomp, klinisch geneticus (a.plomp@ioi.knaw.nl)

Ook interessant

Reacties