Vera Bonta Prijs voor Wetenschappelijk Onderzoek
Open

Mededelingen
16-09-2006

De Emil Starkenstein Stichting stimuleert activiteiten op het gemeenschappelijk terrein van geneeskunde en maatschappij. Het bestuur van de stichting nodigt wetenschappers uit mee te dingen naar de Vera Bonta Prijs voor Wetenschappelijk Onderzoek naar longkanker. De prijs is ingesteld ter stimulering van onderzoek op dit gebied en bestaat uit een bedrag van € 6000,–, een oorkonde en een legpenning. Ze zal worden uitgereikt tijdens de wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, in april 2007, aan een jonge Nederlandse of Belgische wetenschapper die zich heeft onderscheiden door fundamenteel, klinisch of epidemiologisch onderzoek.

Degenen die voor de prijs in ...