Veertiende nummer der Wetenschappelijke bijbladen, behoorende bij het Achttiende Jaarlijksche Verslag van het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1878;22:99-1