Veelke Derckx

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:B2113

Veelke Derckx is beleidsadviseur gezondheidsrecht bij Artsenfederatie KNMG. In deze functie houdt ze zich vooral bezig met de thema’s zorg rond het levenseinde en preventie. Ze is een van de auteurs van het artikel over de vernieuwde KNMG-Gedragscode voor artsen (D7079).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Als kind vond ik het erg leuk om verhalen te schrijven achter de typemachine en om spreekbeurten te houden. Ik wilde dan ook schrijfster worden, of iets met dieren.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Niet één arts in het bijzonder, maar ik heb vooral veel respect voor artsen die in rampgebieden werken.’

Wat bracht u ertoe een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘Wij hebben als projectgroep met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van de KNMG-Gedragscode. In de eindfase ervan ontstond het idee om een gezamenlijk artikel voor artsen te schrijven. Dit biedt een mooie kans om dieper in te gaan op de betekenis en relevantie van de Gedragscode.’

Wat zou u doen als u een dag de baas was in Nederland?

‘Kinderen meer stem geven bij beslissingen die van invloed zijn op de toekomst.’

Waar bent of was

Vernieuwde KNMG-Gedragscode voor artsen

Ook interessant

Reacties