Van Walree Prijs 1999

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2218

De Van Walree Prijs, ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), is een tweejaarlijkse prijs van ƒ 25.000,- voor de beste journalistieke prestatie op het gebied van de medische wetenschappen en moet vallen binnen één van de volgende rubrieken: (a) pers-/boekpublicaties, (b) t.v.-/radio-/filmproducties, (c) artistieke/educatieve prestaties. Personen die aandacht willen vestigen op mogelijke kandidaten of personen die denken zelf in aanmerking te komen, kunnen dit aan de selectiecommissie kenbaar maken. De voordracht dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae en voor rubriek (a) de betreffende publicatie(s) en voor de rubrieken (b) en (c) een uitgebreide schriftelijke samenvatting over…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties