Van Vlissingen Prijs 1997

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:955

De Stichting Ank van Vlissingen deelt mee dat in het voorjaar van 1997 wederom de Van Vlissingen Prijs zal worden uitgereikt. De Stichting heeft als doelstellingen het bevorderen van onderzoek betreffende de oorzaken en de behandeling van kwaadaardige lymfklierziekten, en bevorderen van alle activiteiten op medisch en maatschappelijk gebied die de levenskwaliteit kunnen bevorderen van patiënten die aan een dergelijke aandoening lijden.

Eens in de twee à drie jaar wordt de Van Vlissingen Prijs, bestaande uit een bronzen legpenning en een bedrag van ƒ 50.000,- toegekend aan een persoon of instantie in het Nederlands taalgebied die een belangrijke bijdrage heeft geleverd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties