Van onzichtbaar naar onmisbaar.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1550

M.Hermans-Huiskes en M.Coopmans, Van onzichtbaar naar onmisbaar. Oudere vrouwen in West-Europa. (NFB-beleidsrapport 21.) 100 bl., tabellen. Studie- en Informatiecentrum voor Ouderenbeleid NFB, Den Haag 1988. Prijs: ingen. ƒ 10,-(over te maken op gironummer 531100, t.n.v. NFB Den Haag, o.v.v. ‘Beleidsrapport Van onzichtbaar naar onmisbaar’).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties