Van het artsenregister geschrapt

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1934;78:5750