Van Haren Noman Prijs 1990

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1762

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie kent iedere twee jaar een prijs toe aan degene die veelbelovend onderzoek op het gebied van de dermato-venereologie heeft verricht en gepubliceerd. De prijs is vernoemd naar dr.D.van Haren Noman, hoogleraar dermato-venereologie in Amsterdam van 1885-1896. De prijs, groot ƒ 15.000,-, wordt beschikbaar gesteld door Glaxo BV Nederland.

Voorwaarden om voor de prijs in aanmerking te komen zijn:

– onderzoek verricht en gepubliceerd te hebben op het gebied van de dermato-venereologie (in de ruimste zin);

– niet ouder zijn dan 40 jaar op de sluitingsdatum voor de inzending;

– bezit van de Nederlandse nationaliteit…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties