Van gen naar ziekte; van SHOX naar Léri-Weill-dyschondrosteosis, Turner-syndroom en idiopathische kleine gestalte

Klinische praktijk
S.G. Kant
S.L.S. Drop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1456-8
Abstract

Inleiding

de ziekte

Léri-Weill-dyschondrosteosis (LWD) of Léri-Weill-syndroom is een vorm van botdysplasie die gekenmerkt wordt door gedisproportioneerde kleine gestalte (figuur 1) als gevolg van verkorting van de onderarmen en -benen (mesomele verkorting), en verder door cubitus valgus en radiusdysplasie, waardoor een verkorting van de radius optreedt met dorsale dislocatie van de ulna (Madelung-misvorming; figuur 2).1 Opvallend is dat meisjes met LWD vaak een ernstiger klinisch beeld vertonen dan jongens.

Langer-mesomele dysplasie of Langer-syndroom staat bekend als een ernstige en homozygote vorm van LWD en wordt gekenmerkt door ernstige groeivertraging, distale hypoplasie van de ulna, en proximale hypo- of aplasie van de fibula.2 De skeletafwijkingen van LWD kunnen ook voorkomen bij meisjes met het syndroom van Turner, een syndroom waarbij in de meeste gevallen een geheel X-chromosoom of een gedeelte daarvan ontbreekt.

het gen

Het SHOX-gen (‘short stature homeobox-containing gene’), door andere onderzoekers eerder aangeduid…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Genetica, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Mw.S.G.Kant, klinisch geneticus.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Rotterdam.

Prof.dr.S.L.S.Drop, kinderendocrinoloog.

Contact mw.S.G.Kant (s.g.kant@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties