Van Dunning naar Van Gijn

Opinie
F.T. Bosman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:5-1

Niet iedere lezer van ons tijdschrift zal zich ervan bewust zijn dat de redactie is ingebed in de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Leden van deze Vereniging zijn (oud-)redacteuren en (oud-)leden van de hoofdredactie. De belangrijkste taak van de Vereniging is het garanderen van de continuïteit van het Tijdschrift door middel van het benoemen van de leden van de hoofdredactie en redacteuren.

Dat is niet altijd zo geweest: aanvankelijk was het Tijdschrift het huisorgaan van de (tegenwoordig Koninklijke) Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Reeds jaren geleden werd evenwel het Tijdschrift een zelfstandig medisch-wetenschappelijk medium, terwijl Medisch Contact zich richtte op de beroepsuitoefening van artsen in een maatschappelijke context.

Bij zijn afscheid als voorzitter van de hoofdredactie in 1982 schreef prof.dr.L.B.W.Jongkees dat de Vereniging ‘de naam heeft ouderwets te zijn’.1 ‘Als het waar is dat wij zijn wat wij heten te zijn, ouderwets’, aldus Jongkees, ‘dan is dat toe…

Auteursinformatie

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Postbus 75971, 1070 AZ Amsterdam.

Prof.dr.F.T.Bosman, voorzitter van het bestuur van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties