Vaker groeivertraging en voortijdige baring bij korter interval tussen zwangerschappen?

Nieuws
A.M.W. Broekman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:742

In de USA is de mortaliteit bij zwarte neonaten 2 maal zo hoog als bij blanke neonaten. Dit verschil hangt samen met het feit dat bij kinderen van zwarte moeders de prevalentie van vroeggeboorte en laag geboortegewicht groter is dan bij kinderen van blanke moeders. Een en ander lijkt gerelateerd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties