Vaccins
Open

Redactioneel
10-09-2020
Marc Bonten en Marielle Jambroes

December 2019. De redactie van het NTvG bedenkt dat pneumokokkenvaccinatie van ouderen wel een mooi onderwerp is voor een themanummer. Immers, in oktober 2020 wordt een discussie van 50 jaar beëindigd met de introductie hiervan in het Rijks Vaccinatie Programma. Tien maanden later snakt de wereld naar een vaccin, maar wel een ander vaccin…

Infecties zijn van alle tijden. Vaccins niet. Zonder vaccin zijn we als maatschappij aangewezen op verscherpte hygiënemaatregelen en gedragsregels als afstand houden en quarantaine in acht nemen om verspreiding in te dammen. De huidige ‘danse macabre’ van covid-19-infecties en versoepelde en dan weer verscherpte gedragsmaatregelen illustreert dit fenomeen. Alleen ...