In het hart van de Nederlandse covid-19-epidemie

Ervaringen van een GGD met een blik op de toekomst
Zorg
26-06-2020
Karin Westra, Christian A. Beulens en Maartje M.A. Sijbers-Hanegraaf

Wat op een vismarkt in Wuhan eind 2019 begon met een lokale uitbraak van onverklaarde pneumonieën is uitgegroeid tot een pandemie van ongekende omvang. De oorzaak: SARS-CoV-2, het virus dat covid-19 veroorzaakt. Ook Nederland wordt sterk geraakt door dit virus en we bevinden ons momenteel in crisistijd, met alle gevolgen van dien. In Nederland lag de brandhaard in Noord-Brabant, waar tot en met vrijdag 27 maart 2020 alleen al in de regio Hart voor Brabant bijna 1500 bevestigde patiënten werden gemeld, van wie er tot die dag al 210 waren overleden. En dat was slechts het topje van de ijsberg.

Samenvatting

Eind februari 2020 dook covid-19 voor het eerst op in Nederland. Noord-Brabant was de brandhaard, wat in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant leidde tot de melding van 1495 patiënten in één maand. De GGD werd in de voorhoede van de bestrijding geconfronteerd met de snelle toename tot een epidemie van grote omvang. Wij beschrijven de ervaringen van de GGD Hart voor Brabant aan de hand van de GGD-taken. Een epidemie kent verschillende stadia met elk zijn eigen focus in bron- en contactonderzoek en de inzet van diagnostiek. Een epidemie van deze omvang gaat in beginsel gepaard met gemeenschappelijke uitdagingen in de zorg door beperkte middelen voor diagnostiek en persoonlijke bescherming. Nu de overheid de maatregelen versoepelt, is vooral vroege bronopsporing en snel opstarten van contactonderzoek belangrijk. Hierbij is het de uitdaging om bereidheid te verkrijgen van de contacten van covid-19-patiënten om de beperkende maatregelen na te leven.