Vaccineren of transplanteren

Opinie
Joost P.H. Drenth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:B645

artikel

Het lijkt een vreemd dilemma, vaccineren of transplanteren, maar als het om hepatitis B gaat, is dat het niet. Hepatitis B-besmetting leidt in een groot aantal gevallen tot een chronische leverziekte waarbij leverfalen en leverkanker kan ontstaan, waarvoor een dure levertransplantatie nodig is. Dat is ook de reden waarom er in Nederland een prenatale screening op hepatitis B in het leven is geroepen. Sinds 1989 worden zwangeren onderzocht op de aanwezigheid van dit virus. Op den Coul en haar collega’s onderzochten of dit wel zinvol is (bl. 2219, A2175). Zij concluderen dat het screeningsprogramma in Nederland voldoet en in staat is om overdracht van hepatitis B, maar ook van hiv en syfilis, naar het kind te voorkomen. Dat is een fraai resultaat, maar nog altijd sterven in Nederland tientallen patiënten als gevolg van een leverziekte die door hepatitis B is veroorzaakt.

Hepatitis B is eenvoudig te voorkomen door vaccinatie. Niet zoals bij de griep, waarbij je jaarlijks een nieuwe prik moet halen omdat het virus weer veranderd is, nee, eenmalige vaccinatie met 3 injecties is voldoende om levenslang beschermd te zijn. Dit vond ook de Gezondsheidsraad en zij stelde in 2009 voor om hepatitis B in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. Tot nu toe beperkt vaccinatie zich tot risicogroepen, zoals gezondheidszorgwerkers. Uitbreiding van het programma levert veel gezondheidswinst tegen weinig extra kosten. Hier is de minister het gelukkig mee eens en vanaf 1 januari 2012 zullen alle baby’s gevaccineerd worden. Uiteindelijk zal dit goedkoper zijn dan pakjes Tamiflu kopen of massaal vaccineren tegen een Mexicaanse griep die er nooit komt.

Ten slotte iets wat u als kritische lezer natuurlijk al wel wist. Niet alles wat blinkt (p < 0,05) is ‘statistisch’ significant. Smulders wijst ons op het slordige gebruik ervan en laat zien dat auteurs vaak een loopje nemen met deze term (bl. 2250, A2352). Auteurs weten ook wel dat een positieve boodschap eerder gepubliceerd wordt en het is bij het ontbreken van statistische significantie erg verleidelijk om een positief onderdeel van het onderzoek, bijvoorbeeld een subgroepanalyse, tot hoofdboodschap te verheffen. Kritisch blijven lezen blijft het devies.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Beste heer Drenth,

Zoals u al in uw redactioneel commentaar melde zal de vaccinatie tegen Hepatitis B ingevoerd worden bij de vaccinaties van alle baby's. Dit gebeurt al iets eerder dan 1 januari 2012. Gestart zal worden met alle kinderen die geboren zijn op op na 1 augustus 2011.

 

Gert Weijman, medisch adviseur RIVM-RCP Zuid-West