‘Vaccineer of booster bij voorkeur met mRNA-vaccin’

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5191

Een drievoudige covid-19-vaccinatie inclusief mRNA-booster lijkt het meest effectief, ongeacht of de vaccinaties heteroloog of homoloog zijn. Dat is de belangrijkste conclusie van een tussentijdse analyse van een ‘living systematic review’ in The BMJ.

artikel

Veel Nederlanders hebben intussen al minstens 3 vaccinaties tegen covid-19 gehad, in allerlei vaccinatiecombinaties. Maar wat is de meest effectieve set? Onderzoekers uit Hongkong voerden een netwerk-meta-analyse uit en bekeken daarmee wat er bekend was over de effectiviteit van heterologe en homologe covid-19-vaccincombinaties tot aan 8 maart 2022 (BMJ. 2022;377:e069989). Ze vonden 53 studies met uiteenlopende opzetten, deelnemers en uitkomstmaten, die 24 verschillende combinaties hadden onderzocht qua toegediende vaccins en aantal doses.

Mensen die 3 keer een mRNA-vaccin kregen, bleken het best beschermd tegen covid-19-infectie en covid-19-gerelateerde ziekenhuisopname (effectiviteit vergeleken met ongevaccineerden respectievelijk 96% (95%-BI: 72-99) en 95% (95%-BI: 90-97)). Een mRNA-booster na 2 adenovirusvaccins werkte ook behoorlijk goed tegen covid-19-infecties (88% effectief; 95%-BI: 59-97).

Subgroepanalyses wezen uit dat 3 mRNA-doses vergelijkbare bescherming bieden aan mensen met een verzwakt immuunsysteem. Ook leken homologe en heterologe drievoudige vaccinaties effectief tegen verschillende varianten – minder vaccinaties waren in ieder geval niet effectief tegen omikron. Daarnaast bleken 3 vaccinatiedoses vergelijkbare bescherming te bieden bij alle leeftijdsgroepen.

De onderzoekers concluderen dat het aantal doses meer doet voor de immuniteit dan de combinatie van verschillende soorten vaccins, maar dat mRNA-vaccins daarbij wel de voorkeur genieten voor zowel de primaire als de boosterprikken.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties