Hybride immuniteit beschermde het best tegen omikron

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5200

De combinatie van een infectie met een eerdere SARS-CoV-2-variant en een recente boostervaccinatie beschermde het best tegen vroege omikroninfecties. Deze ‘hybride immuniteit’ was bijna 80% effectief. Dat blijkt uit onderzoek onder een relatief jonge populatie.

artikel

Vaccinaties zijn bewezen effectief tegen SARS-CoV-2-infecties en de gevolgen daarvan, maar ‘natuurlijke immuniteit’ door een eerdere infectie lijkt daar niet voor onder te doen. Onderzoekers uit Qatar hebben nu uitgezocht hoe de beste bescherming werd bereikt tegen de omikron-subvarianten BA.1 en BA.2 (New Engl J Med. 2022; online 15 juni).

Ze voerden een populatiebrede, gematchte patiënt-controlestudie uit in Qatar in de periode 23 december 2021-21 februari 2022. Uit nationale databases haalden ze informatie over vaccinaties, symptomen, testuitslagen, ziekenhuisopnamen en overlijden. De onderzoekers beperkten zich daarbij tot mensen die vanwege klachten een PCR-test hadden laten uitvoeren en die – als ze gevaccineerd waren – alleen mRNA-vaccins hadden gekregen. Ze matchten mensen met een positieve uitslag 1:1 met negatieve controles op basis van geslacht, 10-jaars leeftijdsgroep, nationaliteit en kalenderweek waarin de test plaatsvond. Met behulp van de oddsratio’s maakten ze schattingen van de effectiviteit.

Een eerdere infectie (> 90 dagen voor de PCR-test) zonder vaccinaties beschermde voor zo’n 46,1% (95%-BI: 39,5-51,9) tegen symptomatische covid-19. De effectiviteit hiertegen van 2 vaccinaties was verwaarloosbaar – voor de meesten zat er dan ook ruim 6 maanden tussen de laatste vaccinatie en de infectie. Als iemand naast 2 vaccinaties ook een eerdere infectie had gehad, was de effectiviteit 55,1% (95%-BI: 50,9-58,9). Zonder eerdere infectie boden 3 vaccinatiedoses zo’n 52,2% (95%-BI: 48,1-55,9) bescherming; mét eerdere infectie kwam dit uit op 77,3% (95%-BI: 72,4-81,4). Alle combinaties toonden een effectiviteit > 70% tegen ziekenhuisopname en overlijden.

De onderzoekers concluderen hieruit dat alle vormen van immuniteit langdurig beschermen tegen de meest ernstige gevolgen van covid-19, en dat vaccinatie aanvullende bescherming biedt bij mensen die eerder een infectie hebben doormaakt. Wel dient vermeld te worden dat slechts 6% van de patiënten ouder was dan 60 – de totale populatie van Qatar is relatief jong. De resultaten zijn dan ook niet te extrapoleren naar een populatie als de Nederlandse.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties