Vaccinaties bij kinderen.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1761

R.J.F.Burgmeijer en D.J.A.Bolscher met bijdragen van J.L.L.Kimpen, J.J.Roord en H.C.Rümke, Vaccinaties bij kinderen. Uitvoering en achtergronden van het Rijksvaccinatieprogramma en andere vaccinaties bij kinderen. 2e, herziene en uitgebreide druk. 226 bl., fig., tabellen. Van Gorcum, Assen 1995. ISBN 90-232-3029-9. Prijs: ingen. ƒ 49,50.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties