Urologic oncology.

Media
H. Lepor
T.L. Ratliff
F.M.J. Debruyne
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:409

Urologic oncology. Onder redactie van H.Lepor en T.L.Ratliff. (Cancer treatment and research.) 243 bl., fig., tabellen. Kluwer, Boston 1989 (voor Nederland: Kluwer, Dordrecht). ISBN 0-7923-0161-7. Prijs: geb. ƒ 325,-.

Het boek bevat een aantal belangwekkende artikelen, die zich bezighouden met uiteenlopende aspecten van de oncologische urologie. Daarin ligt dan ook meteen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties