Uitgewerkte recepten ten gebruike bij Opwyrda's recepteerkunst

Media
Spitzen, H.J. en Wester, D.H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2128