Twee postmenopauzale vrouwen met vaginaal bloedverlies door niet-gynaecologische maligniteiten

Klinische praktijk
G.A. Dijkwel
J.C.M. van Huisseling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2649-52
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2676.

Dames en Heren,

Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze is abnormaal en een reden tot nader onderzoek. De standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zijn in dezen eenduidig over het te volgen beleid. De twee zijn samengevoegd tot een ‘Landelijke transmurale afspraak’, getiteld ‘Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze’, waarin de taken en samenwerking van de eerstelijnsarts en de gynaecoloog duidelijk beschreven worden. De afspraak vermeldt dat het beleid van de huisarts en de gynaecoloog primair is gericht op het uitsluiten van een maligniteit door middel van transvaginale echoscopie.1 Het gevaar bestaat nu dat, in het geval alleen transvaginaal echoscopisch onderzoek wordt verricht, soms ten onrechte geruststelling geboden wordt. Dat het speculumonderzoek een onmisbaar onderdeel is van het gynaecologisch onderzoek, willen wij illustreren aan de hand van de volgende twee…

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Postbus 1098, 2800 BB Gouda.

Hr.G.A.Dijkwel, assistent-geneeskundige; hr.dr.J.C.M.van Huisseling, gynaecoloog.

Contact hr.dr.J.C.M.van Huisseling (hans.van.huisseling@ghz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties