Twee patiënten met uitgebreide resectie van de dunne darm en één patiënte met intestinale lymfangiëctasieën behandeld met MCT-vet

Klinische praktijk
Enter, C.H.J. van, Lely, A.H. en Rodenburg, N.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:17-4