Twee nieuwe behandelingsvormen bij longtumoren in de centrale luchtwegen; fotodynamische therapie en brachytherapie

Klinische praktijk
G. Sutedja
G. Baris
P. Baas
N. van Zandwijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1248-51

Longkanker eist ruim 8.000 slachtoffers per jaar in Nederland en is hiermee de belangrijkste oncologische doodsoorzaak. Ondanks nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling is de prognose van longkanker in de laatste decennia slechts in geringe mate verbeterd. De beste resultaten worden verkregen indien de tumor operatief volledig kan worden verwijderd en er geen intrapulmonale of mediastinale lymfekliermetastasen zijn. Niet meer dan 10-15 van alle patiënten geneest. Ca. 10 van de patiënten krijgt een tweede primaire longtumor waarbij het dan zelden nog mogelijk is de patiënt voor een tweede maal te opereren. Lokaal tumorrecidief en (of) uitzaaiingen komen vaak voor en betekenen het begin van een lijdensweg. Obstructie van de luchtwegen, gepaard gaande met toegenomen kortademigheid, hoesten en soms hemoptoë, is zeer bedreigend. Na uitwendige radiotherapie is er wel palliatie, doch de overlevingskans wordt door de bestraling niet duidelijk beter. Als er na uitwendige bestraling een recidief ontstond, was er tot…

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Huis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Afd. Medische Oncologie: G.Sutedja, P.Baas en dr.N.van Zandwijk, longartsen.

Afd. Radiotherapie: mw.G.Baris, radiotherapeut.

Contact G.Sutedja

Ook interessant

Reacties