Twee gevallen van sarcoma van de huid, benevens iets over hun ontstaan

Klinische praktijk
Deventer Sz., J. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1874;18:385-93