Twee gevallen van samenvallen van het eruptiestadium van roodvonk met mazelen

Klinische praktijk
Blooker, J.W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1912;56:2144-7