Twee gevallen van gezwel in de rechter buikhelft

Klinische praktijk
Huese, J.F.O.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1788-9